Címkegyártás és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásokhoz tartozó adatkezelési tájékoztató

  1. számú melléklet: Címkegyártás és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásokhoz tartozó adatkezelési tájékoztató

1.      Az adatkezelés célja

Az IBCS Hungary címkegyártási és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásai során a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a vonatkozó megrendelés keretében az ügyféltől kapott adatokat az IBCS Hungary az ügyfél által kért módon és formában az adott címkén / kártyán rögzítse.

Az IBCS Hungary kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti célra használt adatokat semmilyen más célra nem használja.

 

2.      Az adatkezelés jogalapja

A fenti műveletek során az IBCS Hungary adatfeldolgozó szerepkörben végzi tevékenységét, adatkezelőnek a személyes adatokat átadó megrendelő minősül. Ebben a minőségében a megrendelő felelős a személyes adatok kezelésének jogalapját megteremteni, valamint az érintettekkel az IBCS Hungary részére történő adattovábbítás tényét elfogadtatni.

Az IBCS Hungary címkegyártási és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásainak feltétele, hogy az esetlegesen átadott személyes adatok kezelésének jogszerűségéről az adatkezelő nyilatkozzon.

 

3.      A feldolgozásra kerülő személyes adatok köre

A címkegyártás vagy kártya-megszemélyesítés céljából kapott személyes adatok köre előre nem definiálható és nem is zárható ki (a kezelt adatok köre egyedi – a megbízás jellegétől függ). Ugyanakkor az IBCS az így kapott adatokkal a kódoláson (címkegyártáson és kártya-megszemélyesítésen) és az ügyfél kifejezett kérésére történő további tároláson kívül más műveletet nem végez.

 

4.      A személyes adatok megőrzési ideje

A fenti tevékenységek során feldolgozott adatokat az IBCS Hungary Kft. a teljesítés elfogadását követő 60 napon belül megsemmisíti és a továbbiakban semmilyen adathordozón nem tárolja. Az ügyfél egyedi és kifejezett kérése alapján – például a későbbiekben megismételt gyártás és/vagy
kártya-megszemélyesítés érdekében, a feldolgozásra átvett adatok megőrzése: 1 évvel meghosszabbítható. A hosszabbítás lejártát követően az ügyfélnek nyilatkoznia kell az ismételt hosszabbításról, ellenkező esetben az adatokat az IBCS Hungary végérvényesen törli.

 

5.      Adattovábbítás

A fenti adatokat az IBCS Hungary harmadik fél számára nem továbbítja, csak a megrendelőnek, illetve annak megbízottjának adja át.

 

Ajánlatkérés

Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close