Címkegyártás és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásokhoz tartozó adatkezelési tájékoztató | IBCS

Címkegyártás és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásokhoz tartozó adatkezelési tájékoztató

  1. számú melléklet: Címkegyártás és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásokhoz tartozó adatkezelési tájékoztató

1.      Az adatkezelés célja

Az IBCS Hungary címkegyártási és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásai során a személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a vonatkozó megrendelés keretében az ügyféltől kapott adatokat az IBCS Hungary az ügyfél által kért módon és formában az adott címkén / kártyán rögzítse.

Az IBCS Hungary kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti célra használt adatokat semmilyen más célra nem használja.

 

2.      Az adatkezelés jogalapja

A fenti műveletek során az IBCS Hungary adatfeldolgozó szerepkörben végzi tevékenységét, adatkezelőnek a személyes adatokat átadó megrendelő minősül. Ebben a minőségében a megrendelő felelős a személyes adatok kezelésének jogalapját megteremteni, valamint az érintettekkel az IBCS Hungary részére történő adattovábbítás tényét elfogadtatni.

Az IBCS Hungary címkegyártási és kártya-megszemélyesítési szolgáltatásainak feltétele, hogy az esetlegesen átadott személyes adatok kezelésének jogszerűségéről az adatkezelő nyilatkozzon.

 

3.      A feldolgozásra kerülő személyes adatok köre

A címkegyártás vagy kártya-megszemélyesítés céljából kapott személyes adatok köre előre nem definiálható és nem is zárható ki (a kezelt adatok köre egyedi – a megbízás jellegétől függ). Ugyanakkor az IBCS az így kapott adatokkal a kódoláson (címkegyártáson és kártya-megszemélyesítésen) és az ügyfél kifejezett kérésére történő további tároláson kívül más műveletet nem végez.

 

4.      A személyes adatok megőrzési ideje

A fenti tevékenységek során feldolgozott adatokat az IBCS Hungary Kft. a teljesítés elfogadását követő 60 napon belül megsemmisíti és a továbbiakban semmilyen adathordozón nem tárolja. Az ügyfél egyedi és kifejezett kérése alapján – például a későbbiekben megismételt gyártás és/vagy
kártya-megszemélyesítés érdekében, a feldolgozásra átvett adatok megőrzése: 1 évvel meghosszabbítható. A hosszabbítás lejártát követően az ügyfélnek nyilatkoznia kell az ismételt hosszabbításról, ellenkező esetben az adatokat az IBCS Hungary végérvényesen törli.

 

5.      Adattovábbítás

A fenti adatokat az IBCS Hungary harmadik fél számára nem továbbítja, csak a megrendelőnek, illetve annak megbízottjának adja át.