Site Survey

WLAN rádiós felmérés a megbízható működés érdekében
Mit is jelent a rádiós felmérés? (WLAN SITE SURVEY)

A vállalati felhasználók többsége a vezeték nélküli hálózattól robusztus működést, nagy hibatűrést, valamint magas rendelkezésre állást vár. Az IBCS Hungary által kínált korszerű rádiós felmérés célja, hogy a felhasználó optimálisan alakíthassa ki vagy tervezhesse át WLAN hálózatát. A vezeték nélküli hálózat által lefedett teljes területen végezzük a mérést, melynek eredményeként egy későbbi kiépítéshez, vagy átépítéshez szükséges részletes Site Survey dokumentumot adunk át.

A rádiós felmérést szakembereink egy speciális mérőfejjel és egy analizátor programmal ellátott laptop segítségével végzik, melynek során a mérést segítő program Aktív, Passzív és Spektrum mérésekkel vizsgálja meg a hálózat legfontosabb paramétereit. A mérés során többek között vételi jelszintet, jel/zaj viszonyt, különféle adatátviteli sebességeket, interferenciát (zavarójelhatást) és csomagvesztést vizsgálunk.

A felmérés eredményét egy úgynevezett Bevizsgálási jegyzőkönyvben dokumentáljuk, melynek átadása elektronikus formában történik. A mérési folyamat megkezdése előtt az alábbiakra van szükségünk a Megrendelő részéről:

  • Egy alaprajzra, a felmérendő területről az aktuális állaptoknak (elválasztó falak, nyílászárók, áruval való feltöltöttség) megfelelően, .DWG vagy .PDF formátumban
  • Mivel a valós adatátvitel bevizsgálásához egy aktív eszközt csatlakoztatunk a vezetékes hálózathoz és ennek segítségével adatforgalmat generálunk – melyet a mérőszoftverben működő kliens fogad-, ezért ennek az eszköznek a működéséhez szükséges egy IP cím, ami fix vagy DHCP által kiosztott is lehet
  • A mérőszoftvert futtató laptop számára jogosultság szükséges a mérendő WLAN hálózathoz való kapcsolódáshoz (WPA-PSK esetén jelszó, 802.1x autentikáció esetén jogosultság beállítása az autentikációs szerveren)

A felmérés a Megrendelő számára számos előnnyel jár. Meglévő hálózat vizsgálatakor pontos képet kaphat a hálózat működéséről, aktuális állapotáról, a hálózat által nyújtott szolgáltatás minőségéről. Továbbá megtudhatja, hogy van-e olyan zavaró környezeti hatás, amely rontja a hálózat teljesítményét, esetleg szükséges-e módosítani a hálózat kialakításán például azért, mert megváltozott a tárolt áru mennyisége vagy éppen a polcelrendezés.

A Site Survey alkalmazható meglévő, működő hálózatok hibáinak behatárolására is, hiszen a méréssel olyan hálózati paraméterek is láthatóvá válnak, amelyek az eszközök logjaiból nem elérhetők. Plusz előny, hogy méréskor a normál használathoz hasonló módon, a teljes lefedett területen barangolva végezzük a méréseket, tehát pontosan olyan körülmények között és olyan helyen, ahol a mobil eszközök egyébként is használatban vannak.

Amennyiben meglévő hálózat átalakítása, cseréje, modernizációja a cél, a Site Survey eredményei remek kiindulópontot jelentenek az új hálózat megtervezéséhez! Mivel ugyanazzal a szoftverrel végezzük a feltérképezést, amellyel a mérés is történik, így a mérési eredmények közvetlenül felhasználhatóak a tervezés során. Tervezéskor az összes – összesen 26 különféle – mérhető paraméter (jelerősség, jel/zaj viszony, átviteli sebesség, kapacitás stb.) szimulálható, így egzakt képet kaphatunk a megépítendő hálózatról, és lehetőségünk nyílik már a tervezéskor pontosan a felhasználási igényekhez igazítani annak képességeit.

A Site Survey és az arra épülő szoftveres tervezés lehetővé teszi az optimális antennaszám és elrendezés meghatározását, amely mind felhasználói élmény, mind üzembiztonsági és pénzügyi szempontól is előnyös.

A felmérést az IBCS Hungary magasan képzett WLAN szakértői végzik. Szaktudásukat kiegészítve a WLAN tervezéshez és méréshez, valamint az esetleges hálózati hibák feltárásához a piacon jelenleg elérhető legmodernebb EKEHAU Pro mérő és tervező szoftvert használják. A magas színvonalon elvégzett és részletesen dokumentált mérések a Megrendelő informatikai vezetője és az üzemeltető munkatársak számára nagyfokú biztonságot jelentenek.

Amennyiben szeretné felmérni és megismerni jelenleg használt vezeték nélküli hálózatának pillanatnyi állapotát vagy új hálózat kiépítését tervezi, kérje szakértő kollégáink segítségét!

Ajánlatkérés