WLAN hálózatépítés

CityWiFiA vezeték nélküli hálózatok tervezését az IBCS Hungary a LANPlanner tervező és szimulációs program segítségével végzi. A program használatával megbízhatóan megtervezhető az AP-k optimális száma és elhelyezkedése az épületen belül és belül egyaránt. A tervezés több lépcsős folyamat, mely az elvárások megfogalmazásával kezdődik.

Felhasználói elvárások

Az első lépés a tervezés során felhasználói elvárások megfogalmazása, amely a kiépítendő hálózat környezetét és a felhasználás módját elemzi részletesen. A kialakítandó rendszerrel szembeni elvárások megfogalmazásához és a felhasználói igények összegyűjtéséhez az IBCS Hungary kérdőíves konzultációt biztosít. A megválaszolandó kérdések között szerepel a lefedendő beltéri és kültéri területek nagysága, a minimálisan szükséges adatátviteli sebesség, a szükséges hálózatkapacitás, a futtatandó alkalmazások által megkövetelt rendszerjellemzők áttekintése (csatorna kapacitás, felhasználók száma, beszédátvitel esetén a maximális késleltetési idő).

A hálózat megtervezése

Az előzetesen felmért felhasználói igények alapján a kiépítésre kerülő WiFi hálózatot egy számítógépes program segítségével tervezzük meg. A tervezésnek az a célja, hogy a hálózat fizikai csomópontjait alkotó egyes elérési pontok (Access Pointok) optimálisan helyezkedjenek el, vagyis biztosítva legyen a kellő üzembiztonság és az ehhez szükséges darabszám. Az AP-k helyének kijelölése a lefedendő terület sajátosságainak, valamint az antennák rádiós tulajdonságának és a felhasználói követelményeknek a függvénye.

A hálózattervezés eredményeként előálló úgynevezett elrendezési terv elkészítéséhez elektornikus formátumú alaprajz (.dwg, vagy .pdf) és helyszíni bejárás szükséges. Ezen információk alapján a tervezést a legmodernebb tervezőszoftverek segítségével végezzük, melyben az épület alaprajzából készített 3D modell szolgál a tervezés alapjául.

A hálózat kiépítése

A hálózat fizikai kiépítése a következő ütem, melynek során a vezeték nélküli eszközök végpontjai – AP – és a vezetékes hálózati csomópontok (switch, patch panel) között történik a legtöbbször az UTP kábelek kihúzása. A hálózatépítés során helyükre kerülnek az aktív és passzív hálózati eszközök és elemek, melyeket egyenként letesztelve és dokumentálva adunk át. Az IBCS Hungary garanciát vállal arra, hogy a végpontok és a hálózati csomópontok közötti adatforgalom az elvárásoknak és szabványoknak megfelelően működik.

Konfigurálás

A konfigurációs lépések egyaránt érintik a vezeték nélküli hálózat elemeit valamint a mobil adatgyűjtőket. A WLAN-t vezérlő kontroller eszközöket a legújabb rendelkezésre álló “Firmware”-rel szállítjuk, és felkonfiguráljuk azokat úgy, hogy az ügyfél meglévő vezetékes hálózatához történő illesztés kifogástalan és optimális legyen. A mobil terminálok beüzemelése az adott telephelyhez és alkalmazási környezethez illeszkedik.

Az IBCS Hungary által bekonfigurált mobil terminálok még akkor is automatikusan, és felhasználói beavatkozás nélkül újracsatlakoznak, ha az eszközökben lévő akkumulátor teljesen lemerül és azt új akkumulátorra cserélik. újracsatlakoznak, ha az eszközben lévő akkumulátor teljesen lemerülne és azt új akkumulátorra cserélik.

RF ellenőrző mérés

A konfigurációt követően a WLAN építés befejező lépése az ellenőrző mérés, melynek során a raktár vagy üzemcsarnok végleges, áruval és állványokkal feltöltött állapotában történik egy megfelelőségi vizsgálat a rádiós hálózat és a mobil eszközök egy rendszerben történő működőképességének igazolására. Az ellenőrző mérést akkor javasoljuk elvégezni, amikor már legalább 70%-ban feltöltötték áruval a lefedett területet.

Eszközök használatának oktatása

A felhasználói igények alapján testre szabva biztosítjuk az eszközök felhasználói és üzemeltetői oktatását. Az oktatás keretében az alapszintű műveletektől a bonyolult feladatok elvégzéséig képzést adunk a leszállított hardver eszközökkel (RFS, terminál) kapcsolatos WLAN beállítások-, a gyári alkalmazások paraméterezése- és az eszközök részletes testre szabását illetően

Üzemeltetési támogatás

A támogatási vagy support tevékenység során az üzembe helyezett WLAN rendszer hálózati elemeinek működtetésében és üzemeltetésében nyújtunk technikai támogatást és folyamatos rendelkezésre állást. A támogatást telefonon (munkaidőben) és e-mail-en vehetik igénybe az előzetesen bejelentett szakemberek, az üzemeltetési támogatásban megfogalmazott feltételekkel. Az IBCS üzemeltetési támogatás tartalmazza az IBCS Tudásbázishoz, illetve az Extreme Networks új firmware-ekhez, azok leírásához történő hozzáférést és támogatást.

A szokásos üzemeltetési támogatásom felül egyedi támogatási szerződések is köthetők például távfelügyeletre, 7/24-es rendelkezésre állásra vagy soron kívüli helyszíni hibaelhárításra.

Támogatási szerződés hiányában a vásárolt eszközökre vonatkozó garanciális feltételek – általában 1 év jótállás – és a vásárlástól számított 90 napos ingyenes támogatás biztosított.

Ajánlatkérés