A hangvezérelt raktár – Tartson lépést a fejlődéssel!

A mai rohanó világban a vállalkozások nagy nyomás alatt vannak: az üzleti célok, a növekedő fogyasztói elvárások és a kiváló működés eléréséhez a csökkenő költségszintek iránti igény is párosul. A működés fenntartható fejlesztéséhez és a versenyképesség megtartásához a munkafolyamatok évről-évre történő optimalizálása ma már nem elegendő. A változás eléréséhez új szemléletre, a folyamatok és a technológia alapjait is érintő újratervezésre van szükség.

Bevezetésük óta a hang-alapú munkafolyamatok bebizonyították, hogy lényegesen jobb alternatívái a papíralapú raktári munkafolyamatoknak, a rádiófrekvenciás (RF) szkennereknek és a Pick-to-Light (PTL) rendszereknek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hangvezérelt raktári technológia alkalmazása 10-30% közötti termelékenység növekedéshez és legalább 20-50% közötti pontosságjavuláshoz vezet. Emellett a szinergiás hatások az egész raktár működését optimalizálják.

A “hang-alapú raktár” nemcsak a pénzügyi mutatókat javítja, hanem jelentős, számokban nem mérhető előnyöket is mutat, mint a pontos, folyamatos leltári információk; rugalmas munkaszervezés, jobb munkahelyi légkör, csökkenő hiányzások, stb.

Tegye hatékonyabbá a raktár egész működését!

Annak érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a hang alapú munkafolyamatok előnyeit, fontos megérteni, hogy hogyan használható a technológia a mindennapi raktári munkában, illetve milyen területeken nyújt előnyt más eljárásokkal szemben.

Áru beérkeztetése

Áruink különböző módokon érkezhetnek. Az érkeztetés folyamata tipikusan minőségi, mennyiségi ellenőrzést, valamint egyéb manuális műveleteket foglal magában. A hangvezérlés lehetővé teszi, hogy a bevételezést egyszerűbben végezzük, mivel a munkatárs két keze és szeme már eleve szabad, így célirányosan végezheti feladatát anélkül, hogy bizonylatokkal vagy RF terminállal kelljen bíbelődnie.

Bevételezés

A megfelelő termék megfelelő polchelyre helyezése bármely raktár folyamatában gyenge láncszem. Ugyanis ha egy termék rossz helyre kerül, akkor ez a tévesztés számos szedési hibához vezethet.

Hangvezérléssel, és a tárolási hely valós idejű ellenőrzésével a raktári bevételezés pontossága maximálisan biztosítható. Mindez bizonylatok és RF terminál kezelése nélkül, úgy, hogy közben a raktári munkatárs jobban koncentrálhat egyéb feladataira, ezáltal hatékonyabb munkaerővé válhat.

Feltöltés és készletre vétel

A feltöltést és készletre vételt gyakran ugyanaz a személy végzi, ugyanazzal az eszközzel. Amikor a raktárkezelési rendszer (WMS) megállapítja, hogy egy szedési hely üres vagy üressé válhat azelőtt, hogy a szedési feladat befejeződne, akkor a feltöltést végző munkatárs magas prioritású utasítást kap.

Ennek következménye, hogy a hangvezérlési technológiával a folyamatok könnyebben összekapcsolhatók és a feltöltés még a szedés előtti időben elvégezhető, még akkor is, ha ezt egy személy végzi. Ezért az így keletkezett készletre vételi feladat elvégzését követően a visszaúton a feltöltési feladat is egyben megoldható. Sőt, hangvezérléssel nagyobb biztonsággal és jobb hatékonysággal kivitelezhető.

Árukiszedés

A komissiózó tranzakciók magas száma és munkaerőigénye nagy teret biztosít a termelékenységi mutatók javítására, összehasonlítva akár az RF szkenneléssel vagy papír alapú szedéssel. ENTER_PicktoVoiceFigyelembe véve, hogy a legtöbb hiba éppen a szedési folyamatban, különösen a rendelésre szedés keretében fordul elő, a hangvezérlés bevezetésével a pontosság jelentős javulása érhető el. A szedő munkatársat a rendszer a megfelelő szedési helyhez irányítja, aki odaérve válaszul bemondja az ellenőrzési kódot. A rendszer így tudja, hogy a szedő megfelelő helyen van és utasítást ad a megfelelő mennyiség szedésére. A munkatárs a kiszedett mennyiséget visszaigazolja. Ezután a rendszer következő szedési helyre irányítja a munkatársat.

Még magasabb termelékenység növekedést érhetünk el, ha a hangvezérelt rendszerrel összevont rendelési vagy ún. batch szedést végzünk. Azáltal, hogy a kiszedés több rendelés egy időben történő elvégzésére vonatkozik, a raktári munkatárs utazási ideje és a megtett út jelentősen csökken. A raktárirányítási és hangvezérléses rendszer segítségével több szedés egyidejű összefésülése válik lehetővé.

Leltár / ciklus számlálás

A leltározás egy manuális és hosszadalmas folyamat. A hangvezérelt folyamatokba beiktatott ciklus számolási feladattal a raktári munkatárs egyszerűen, az eredeti pl. szedési folyamat elvégzése közben, tud számolni és visszaigazolni mennyiségeket, és így menet közben készlet ellenőrzési feladatot végrehajtani. Hasonlóan a szedési folyamathoz, a leltárazó munkatárs visszaigazolja a szedési helyet azáltal, hogy visszaolvassa az ellenőrző kódot, valamint elkezdi a mennyiségeket diktálni. Ilyenkor a rendszer számol, a pontosság és sebesség pedig nő.

12 ok, amiért érdemes a raktárban hangvezérlést használni

Vannak olyan speciális munkafolyamatok, amelyek esetében rendkívül előnyös a hangvezérlés alkalmazása. Ezek a munkafolyamatok számos közös vonást is mutathatnak, és ezek fennállása esetén komolyan érdemes megfontolni a hangvezérlés raktárba történő bevezetését.

 1. Drága, romlandó vagy a kezelése szempontjából szigorúan szabályozott áruk

Elég csak néhány hiba ezen árufajták esetében és jelentősen csökkenhet a vállalat jövedelmezősége. Például, drága luxuscikkek, fagyasztott vagy hűtött húsok, tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek és gyógyszerek szoros nyomon követése szükséges az egész ellátási láncban, hogy elkerüljük a nagy költséget okozó tévesztéseket.

 1. Magas hibaarány

Ha sok a hiba a megrendelés összekészítésénél, vagy ha magas a belső hibaarány (például termékek rossz tárolási helyen, vagy rossz szedési helyen vannak), akkor ezek azt jelzik, hogy a jelenlegi rendszer nem működik megfelelően. A Vocollect rendszer bevezetése, a munkafolyamat elemzése és optimalizálása révén új, módosított munkarendet hoz létre, mindezt úgy, hogy a pontosságot és termelékenységet is javítja.

 1. Just-in-Time szállítmányok

Ha valamit ún. „just-in-time” felhasználásra kell biztosítani, a pontosság kiemelkedően fontos. Például autóalkatrészek felhasználói és berendezések gyártói kritikusan függnek az ellátási lánctól, hogy időben rendelkezésre álljon a javításhoz vagy pedig a gyártáshoz szükséges alkatrész. Ha a gyártósorra késve vagy rossz alkatrész érkezik, akkor a teljes gyártósor leállhat. A hangvezérelt rendszer bevezetése pontos szedést és készletkövetést biztosít, valamint optimálisan el tudja látni a „just-in-time” szállítások feladatát.

 1. Leállított vagy üresen járó targoncák

Az álló targonca gyakran jelezheti az adott munkafolyamat alacsony hatékonyságát. A hangvezérelt technológiával optimalizált folyamatokkal elérhető, hogy a targonca a visszaúton ne menjen üresen, így kapacitása jobban kihasználható.

 1. Raktári dolgozók, akik különböző munkafolyamatokért felelősek

Hangvezérelt munkafolyamatok esetében a raktári dolgozó ugyanazzal az eszközzel végezheti a különböző feladatokat, az áruérkeztetést, a szedést, és feltöltést, csökkentve ezzel a beruházott munkaeszközök számát és értékét, a fenntartási költségeket és az ehhez szükséges oktatás költségeit.

 1. Egyenetlen vagy előre nem tervezhető rakodási és érkeztetési követelmények

Ha a raktári rendszer optimalizálásra került, akkor az érkeztetési és rakodási területek várhatóan tisztán tarthatóak, ugyanis a hangvezérelt raktárak esetében rugalmasabban tudják bevetni a raktári dolgozókat a szállítmány érkezési idejének és volumenének a függvényében. Ennek oka a rugalmasabb feladatszervezés.

 1. Nehéz áruk mozgatása és/vagy fokozott figyelmet kívánó raktári műveletek

Hangvezérlés esetén a dolgozó mindkét keze szabad, ezáltal sokkal ergonomikusabban végezheti el a nehéz fizikai munkával járó raktári feladatokat. RF terminállal történő szkennelés esetén legalább az egyik kéz szükséges ahhoz, hogy a bizonylatokat, terminált kezelje, és csak egy kéz marad szabadon más munkák elvégzésére.

 1. Hiány, szűk keresztmetszet vagy kisebb termelékenység növekedés a szedés területén

Ha szedési területen hiány van, akkor a feltöltés nincs szinkronban a szedéssel. Ez gyakran megoldható azzal, hogy a feltöltési folyamatot a szedési folyamattal együtt, hangvezérelten irányítjuk. A készlethiányok csökkentése növeli a termelékenységet, és kevésbé lesz szükség a „tűzoltás jellegű kiegészítő szedésre”, hogy a rakodásig pótlásra kerüljenek a hiányzó tételek. Több munkafolyamatot együttesen felölelő hangvezérelt raktári irányítás mellett a raktárvezető egyszerűen átirányíthatja a munkatársát az éppen sürgősebb munkafolyamatra.

 1. Rövid bejárási útvonalak, nagyszámú szedés

A hangvezérlés önmagában nem csökkenti az utazási időt, de lehetővé teszi, hogy a dolgozó kommunikálni tudjon az útvonal megtétele közben. Néhány ügyfelünk kiemelkedően magas termelékenységjavulást ért el nagyszámú szedések során (jellemzően kisebb áruk, dobozok egy zónában vagy rövid útvonalak mellett történő szedés esetén)

 1. Specializált és várakozó raktári dolgozók

Ha látunk várakozó raktári dolgozókat, akkor az általában azt jelzi, hogy nem használják ki a raktár optimalizálásban rejlő lehetőségeket.

A hangvezérelés alkalmazásával kifejlesztett új munkafolyamatokkal, továbbá azok egymáshoz illesztésével és munkarenden belüli összefésüléssel növeljük a raktár hatékonyságát. Ennek eredményeképpen jobban tudjuk felhasználni a munkatársaink kapacitásait és megszűnnek a várokozó dolgozók. Azzal, hogy a Vocollect kezelői felülete megmutatja az egyes dolgozók és munkafolyamatok állapotát, láthatóvá válnak a szűk keresztmetszetek, és ennek orvoslására vezetői intézkedések hozhatók.

 1. Ellenőrzést végző munkatársak magas száma

Minőségi ellenőrök jellemzően ott találhatóak magas számban, ahol a raktári munkában magas a hibaarány. A hangvezérelt rendszer alkalmazása esetén, a pontosság jelentősen javul, és ez csökkenti a szükséges ellenőrök számát.

 1. Raktári dolgozók, akik bizonylatokat, képernyőket, billentyűzetet és tollat használnak

A hangvezérlés alapvetően azzal növeli a hatékonyságot, hogy felszabadítja a dolgozók kezét és szemét. Az az idő, amit a raktári munkatárs papírok és képernyők nézegetésével, vagy billentyűzetek kezelésével tölt, elhanyagolhatónak tűnhet, azonban ha ezeket a műveleteket akár napi több százszor végzik, akkor azok gyorsan összeadódnak, és máris jelentős hatással lesznek a termelékenységre. Tanulmányok azt mutatják, hogy a szedési folyamatban akár az idő 20% -át is kiteszik ezek a nem-produktív mozdulatok.

Hogyan kezdjük el?

vocollect bacsiAmikor egy raktári rendszer további javítása már egyre kisebb várható többlethozammal kecsegtet, egy nagyobb váltásra lehet szükség. Ez gyakran azzal kezdődik, hogy egy új raktár irányítási rendszer (WMS) bevezetését tervezik, jellemzően RF vonalkód szkennerekkel. A vonalkód-leolvasással járó rendszereket könnyű telepíteni és jól beazonosítható előnyöket biztosítanak a papír-alapú rendszerekkel összehasonlítva. Amikor a cégek már jól kiismerik magukat ezekben a rendszerekben és tovább akarnak lépni egy még hatékonyabb szintre, azon gondolkodnak, hogy az RF terminálos rendszert egy gyorsabb és pontosabb, akár 6-12 hónap alatt megtérülő hangvezérelt rendszerre váltsák.

Amennyiben az új WMS rendszer bevezetésével egyidejűleg az új Vocollect hangvezérelt rendszert is bevezetik, megelőzhető, hogy egy második váltással ismét további költségeket, ráfordításokat és kockázatot vállaljanak. Mindemellett már a kezdetektől biztosított a lehető legmagasabb termelékenység, pontosság és gyors megtérülés. A munkafolyamatokat csak egyszer kell áttervezni, és a raktári munkatársaknak is csak egyszer kell megtanulniuk használni az új rendszert. Ezért a másik megközelítés az, hogy a hangvezérelt rendszer bevezetését a kiszedési folyamattal kezdjük, a raktár leginkább munkaerő-igényes területével, mely a leggyorsabb megtérüléssel kecsegtet. Ebben az esetben a hangvezérelt technológiát egyéb munkafolyamatokra is, például feltöltés, betárolás, belátható időn belül kiterjeszthetjük.

A Vocollect hangvezérlési technológia új távlatokat nyit meg

 • A hangvezérlés technológia alkalmazása a raktárban azt a transzformációs erőt jelenti, amelynek során csökkennek a működési költségek, és nő az ügyfelek-elégedettsége.
 • A hangvezérlés egy jól bevált technológia, amelyet a munkatársak könnyen megtanulnak, könnyebben összpontosíthatnak alaptevékenységükre, nagyobb megelégedettség és a raktár hatékonyabb működése mellett.
 • A hangvezérlés a termelékenység 20% feletti javulását és a pontosság 99,9% feletti szintjét biztosítja.
 • A pontosabb és termelékenyebb működés mintegy 40-50%-al csökkentheti a kintlévőségeket és kevesebb tőkeberuházásra lesz szükség (pl. kevesebb targoncára). Ezek az eredmények 6 és 12 hónap közötti megtérüléshez vezetnek, miközben kiegyensúlyozott és kiszámítható folyamatokat teremtenek a raktárban.
 • A Vocollect hangvezérelt technológia már a kezdetektől megköveteli a raktári munkafolyamatok és rendszerek újratervezését, optimalizálását.
 • A hangvezérlés egy szabványos technológiai választási lehetőség, amely ma már iparági vezetők széles körében elismert és elősegíti a vállalkozás működési hatékonyságát, az üzleti növekedést.

Tudta Ön…?

…. hogy a Vocollect rendszer akár egyidejű többnyelvű működést is támogat?

…. hogy oktatással kapcsolatos ráfordításai csökkenthetők a hangvezérelt rendszer bevezetésével?

…- hogy súlyméréses kiszedési feladatokat is támogat a Vocollect?

Ajánlatkérés