A raktári működés optimalizálása hangvezérelt technológiával | IBCS

A raktári működés optimalizálása hangvezérelt technológiával

A raktári működéstől ugyanúgy, mint az üzleti élet más területein elvárják a folyamatos fejlesztést. Azt várják el az egyes területek vezetőitől, így a raktári tevékenység optimális működéséért felelős logisztikai vezetőtől is, hogy olcsóbban, pontosabban és növekvő ügyfél, valamint munkavállalói elégedettség mellett végezzék a tevékenységüket. A vállalati ellátási lánc, ezen belül a raktári működés versenyképességét csak a munkafolyamatok hatékonyságát növelő innovatív fejlesztések biztosíthatják.  Mindezek közül kiemelkedik az egyedülállóan gyors és meglepően pontos hangvezérelt kiszedés.

Miközben számos szervezet különféle megoldások kombinációját használja, az iparág sok vállalata arra a megállapításra jutott, hogy van olyan módszer, amely a legtöbb raktári folyamat jelentős gyorsítására és pontosítására képes, ez pedig a hangvezérelt technológia.

Ebben a cikkben igyekszünk több oldalról is megvilágítani, hogyan lehet hangvezérelt munkavégzéssel eleget tenni a vállalati ellátási lánc kihívásainak, összehasonlítva a hangvezérelt módszertant más korszerű technológiákkal. Végül áttekintést nyújtunk a hangvezérelt raktárak által kínált előnyökről.

Üzleti elvárások a disztribúciós központokban

vocollect bacsi

Növekedés

A Vocollect által végzett felmérésben több mint 200, a raktár és disztribúció irányításával megbízott vezető válaszából az derült ki, hogy elsősorban „Az üzleti növekedés elősegítése” miatt keresnek új műszaki megoldásokat. A vállalatok manapság arra törekednek, hogy nagy mennyiségű, ugyanakkor egyre több termékből álló készletet kezeljenek, egyre kevesebb ráfordítással, azaz költség mellett. A növekedő cégek legfontosabb érdeke az, hogy elkerüljék a működésbeli fennakadásokat és az árukészletek kimerülését miközben a munkavégzés költségeit csökkenteni tudják. A műszaki megoldások célja a termékáramlás áramvonalasítása és a raktárak valamint disztribúciós központ (DC) hatékonyságának maximalizálása, működésük átfogó optimalizálása.

A szolgáltatási szint növelése

A raktárba vagy logisztikai központba érkező vevői rendelések gyors és pontos teljesítése az elsőszámú feladat. Az árukészletek tulajdonosaival kötött szolgáltatási szerződések egyik legfőbb teljesítménymutatója a kiszolgálási idő, emellett pedig a pontosság. Ha egy raktárban a rendelési pontosság 99,0%, ez azt jelenti, hogy mondjuk napi 10 ezer megrendelés teljesítése esetén 100 hiba történik átlagosan. Ha egy hiba helyretétele például 1000 Forint mérhető költséggel jár, úgy az 1%-os hibaarány évente 250 munkanappal számolva önmagában 25 millió forintot tesz ki. Ezen felül az ügyfelektől érkező panasz és az esetleges kártérítési igény végeredményben csökkenti az ügyfél-elégedettséget és gátja lehet a növekedésnek.

Mivel a DC munkafolyamatában számos helyen keletkezhet hiba, a hibaarány csökkentésének igénye általában a munkafolyamat egészére nézve tesz szükségessé változtatásokat.

A működési költségek csökkentése

A világ legnagyobb vállalatai az egy termékre eső működési költségeiket úgy tudják csökkenteni, hogy egyrészt növelik az árbevételüket, másrészt rendszeresen fejlesztik, és ha szükséges, újraszervezik folyamataikat. Mindezt úgy érzik el, hogy a korábbinál innovatívabb, modernebb technológiát vezetnek be, és a költséghatékonyság növelése mellett egyben javítják az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségét is. A legtöbb raktárban és logisztikai központban a leginkább munkaigényes folyamatok továbbfejlesztése az első lépés, itt lehet a leggyorsabb megtérülést elérni. Azokban az esetekben, ahol már áttértek a papír alapú árumozgatásról másfajta technológiára, vajon hogyan találnak a vezetők olyan költségcsökkentő megoldásokat, melyek még az ügyfelek által elvárt szolgáltatási színvonal növekedést is biztosítják?

Mi a 4 legelterjedtebb megoldás?

A raktári technológiában használatos árumozgatási folyamatok között ma a hangvezérlés, a rádiófrekvenciás (RF) terminálokkal végzett vonalkódos azonosítás és a fényre szedés a legkorszerűbb és legelterjedtebb, a negyedik, a papír alapú módszerek mellett. Minden technológiának megvannak a maga előnyei és hátrányai. Mint a lenti táblázat is mutatja, a felsorolt megoldások mindegyike jobb eredményre vezet, mint a papír alapú nyilvántartás.

vocollect táblázat

A fenti táblázatból az is kiolvasható, hogy a hangvezérelt munkavégzés egy rugalmas, nagy precizitást nyújtó és alacsony fenntartási  költségű megoldás. Az RF-alapú készletmozgatás kisebb kezdeti beruházással jár ugyan, de alacsonyabb hatékonyságú. A fényre szedés kiugróan hatékony módszer, ha a termék és annak helye változatlan, viszonylag állandó a termékskála és ugyanazon a kiszedési területen egyszerre egy kiszedő dolgozik. Tekintettel arra, hogy a hangvezérelt kiszedés és a vonalkódos megoldások a raktár egész területén használhatók, így a vállalatok a betanulási idő, az integráltság és a fenntartási költségek csökkenéséből adódó rendszerszintű előnyöket egyszerre élvezhetik.

A hangvezérelt munkavégzés és kiszedés további előnyei:

  • A dolgozók kezét és tekintetét nem foglalja le. Az áru kiszedése közben nem kell újra és újra felvenni és letenni, mint például egy RF terminált vagy papír bizonylatot, ennél fogva két kézzel akár nagyobb térfogatú vagy súlyú árut is meg lehet mozgatni. A munkavégzés biztonságosabb és hatékonyabb lesz, hiszen a kezelőnek már nem szükséges a képernyőt folyamatosan figyelni, onnan várva az utasítást, , ezáltal megszűnik a sokszor balesetveszélyes figyelem-megosztás – különösen villástargoncák esetén.
  • Jelentős megtakarítás érhető el a munkafolyamatok átszervezésével, melynek következtében több rendelés egyszerre szedhető; egyes munkafolyamatok összefésülhetőek, például a ciklikus készlet ellenőrzés a kiszedéssel vagy az utántöltéssel köthető össze, így csökkentve a „sétálási időt”.
  • Jóval alacsonyabb a betanulási idő egy hangvezérelt rendszernél. A dolgozó lépésről lépésre szóban elhangzó utasítást kap arról, hogy mit tegyen. Egy átlagos dolgozó következésképpen 1-2 óra alatt betanítható
  • A dolgozókat úgy lehet irányítani, hogy folyamatosan mozgásban legyenek, s ezzel csökken a felesleges állásidő
  • Az egyes dolgozók teljesítményét szinte tetszőleges pontossággal lehet mérni, így egy vonzó és a teljesítménynövelésre késztető motivációs rendszer alakítható ki.

Milyen előnyökkel kecsegtet a hangvezérelt megoldás?

A legtöbb dolgozó számára a legtermészetesebb ember-gép kapcsolat az lehet, amit nem kell nézni és nem kell megérinteni. Ezáltal tekintetünket és mozdulatainkat az elvégzendő feladatra tudjuk összpontosítani. Egy hangvezérelt raktár ennek a „Hands-Free, Eyes-Free®” jellegnek az előnyeit nyújtja a legtöbb – ha nem az összes – munkafolyamatban.

 A hangvezérelt munkafolyamatok rövid magyarázata

Hangvezérelt a munkafolyamat, ha a dolgozó munkáját, a raktár-irányítási rendszerből (WMS) származó mennyiségeket, tárhelyeket és egyéb információkat hallható utasítások alapján végzi, illetve az elvégzett tevékenységeket bemondással nyugtázza a dolgozó a rendszer felé.

A WMS-ből származó adatok emberi beszéddé alakítva utasításokat képeznek, melyek végigvezetik a dolgozót a rendelés egyes sorain és megadják a cikkek helyét és a rendelt mennyiséget. A dolgozó az áru helyét egy – az áru tárhelyén leolvasható – szám vagy ellenőrző számjegy bemondásával igazolja, valamint megerősíti a kiszedett mennyiséget. A hangvezérelt rendszer és a dolgozó ezt a dialógust addig folytatja, amíg az adott megrendelésen végig nem érnek.

Növeli a precizitást, ha a végzett tevékenységről nem kell elfordítani a tekintetet vagy megszakítani a rakodási mozdulatot, hanem szóban lehet nyugtázni a megtett lépést. Ha pedig a dolgozó a kezét kizárólag a termékek kiszedésére használhatja – ahelyett, hogy valamilyen kézi eszközt is kezelnie kellene -, akkor jelentősen nagyobb hatékonyság érhető el.

WMS interfész

Egy hangvezérelt munkafolyamatot megvalósító megoldás első lépése a raktár-irányítási rendszerrel (WMS–sel) való kapcsolatteremtés. A hangvezérelt rendszernek – mely egyaránt magába foglalja a hangvezérelt munkafolyamatot meghatározó szoftvert és hardvert -, először is összeköttetésben kell lennie a WMS-sel, hogy átvegye a munkavégzési utasításokat; beküldje a feladatok elvégzéséről szóló visszajelzéseket. Hogy minimalizáljuk a testreszabások költségeit, a rendszernek képesnek kell lennie különféle interfészekkel történő együttműködésre. A WMS megoldások egy részénél a WMS szolgáltató közvetlen interfészt készít, amely a hangvezérelt rendszert közvetlenül integrálja a WMS -be, más esetekben egy köztes alkalmazás teszi lehetővé a WMS-sel a kétirányú kommunikációt, anélkül, hogy a WMS kódjai megváltoznának.

Hangvezérlési alkalmazások

Minden egyes munkafolyamathoz létrehozunk egy hangdialógus alkalmazást, amely mondatról mondatra vezérli a WMS és a dolgozó közti kapcsolattartást. Jellemző, hogy a DC minden egyes munkafolyamatához (kiszedés, betárolás, utántöltés) külön hang-alkalmazást fejlesztünk ki. A DC működésében bekövetkező folyamatváltozások a dialógusok fejlesztésével, módosításával könnyen lekövethetők.

Hangvezérlő készülék és headset

A dolgozók számára a beszédhangalapú megoldás létfontosságú része a feladathoz tervezett és fejlesztett ipari fejhallgató, valamint a hozzá tartozó beszédhangszoftver. E kombináció a raktár-irányítási központból érkező utasításokat (például honnan és mely tételeket kell kiszedni) beszédhanggá alakítja, amelyet a felhasználó a fejhallgatón keresztül hall. A fejhallgató a felhasználó beszédét felismeri, konvertálja és átadja azt bemenetként a raktár-irányítási rendszernek. A hangkészülék a felhasználó övén kerül rögzítésre, ill. járművekbe is beépíthető. A terminálon futó szoftver feldolgozza a beszédhang-alkalmazásokat, kommunikál a távoli rendszerekkel, a szöveges útmutatásokat beszéddé alakítja, valamint felismeri a felhasználó beszédét.

A hangvezérlő rendszerek felügyelete

A minél jobb menedzselhetőség érdekében egy áttekintő információs felületet hozunk létre a kiépítés során, amely lehetővé teszi a teljes irányítást és a monitorozást. Ez a kezelőrendszer végzi az egyes készülékek vezérlését; az új hangalapú alkalmazások letöltését; a teljesítménymutatók megjelenítését; az eszközök helyének követését; az akkumulátorok teljesítményének figyelését.

Az integráltan működő hangvezérelt rendszerek ergonómiai előnyei növelik a dolgozók elégedettségét és motivációját, ezzel csökkentve a távolmaradást és a fluktuációt.

Összefoglalás

A hangvezérelt DC a működési költségek kézben tartásával és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének javításával teszi lehetővé a vállalat növekedését. A hangvezérelt munkafolyamatoknál a vezérlés nem foglalja le a kezet és a szemünket, ezért lehetővé teszi, hogy a dolgozók a legtermészetesebb és leghatékonyabb módon végezzék feladatukat.

A Vocollect a Honeywell csoporthoz tartozik és világszerte vezető szerepet tölt be a raktári és DC környezetben végzett munka hangvezérelt megoldásainak kifejlesztése és forgalmazása terén. A beszédfelismerő program és az akár akcentussal kiejtett szavak igen pontos felismerése a hangvezérlésen keresztül segít az ügyfeleknek üzleti hatékonyságuk növelésében. A világon jelenleg naponta több mint 1 millió dolgozó használja a Vocollect összetett hangvezérlő rendszerét.

A Honeywell Vocollect VoiceWorld Suite az összes nagyobb WMS  rendszerrel kompatibilis és 6 féle módon támogatja a rendszerekhez való illesztést.