Raktárak optimalizálása hangvezérelt technológiával

Az üzleti életben manapság számtalan kihívással szembesülünk, és ez talán sehol sem érződik annyira erőteljesen, mint az ellátási láncban és különösen a disztribúciós központok (DC) területén. A vezetőségtől elvárják, hogy a költségeket állandó szinten tartsák vagy csökkentsék, ezzel egyidejűleg egyre nagyobb mennyiségű árut kezeljenek, és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás színvonalát is emeljék. Ahhoz, hogy ezeknek az elvárásoknak meg lehessen felelni, sok új módszert vizsgálnak: vajon melyik képes leginkább növelni a hatékonyságot és ezen keresztül versenyelőnyt nyújtani. Miközben számos szervezet különféle megoldások kombinációját használja, az iparág sok vállalata arra a megállapításra jutott, hogy van olyan módszer, amely önmagában is képes a munkafolyamatok hatékony fejlesztésére és javítására, ez pedig a hangvezérlés.

Ebben a cikkben igyekszünk több oldalról is megvilágítani, hogyan lehet hangvezérléssel eleget tenni a legfontosabb üzleti kihívásoknak; összehasonlítjuk ezt a módszert más elérhető technológiákkal, és végül áttekintést nyújtunk a hangvezérelt raktárak által kínált előnyökről.

Üzleti elvárások a disztribúciós központokban

Növekedés

A Vocollect által végzett felmérésben több mint 200, a raktár és disztribúció irányításával megbízott vezető válaszából az derült ki, hogy elsősorban „Az üzleti növekedés elősegítése” miatt keresnek új műszaki megoldásokat. A vállalatok manapság arra törekednek, hogy nagy mennyiségű, ugyanakkor egyre több termékből álló készletet kezeljenek, egyre kevesebb ráfordítással. A növekedő cégek legfontosabb érdeke az, hogy elkerüljék a működésbeli fennakadásokat és az árukészletek kimerülését, a munkavégzés költségének csökkentése mellett. A műszaki megoldások célja a termékáramlás áramvonalasítása, és a DC hatékonyságának átfogó maximalizálása.

Az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése

A rendelések pontos teljesítése fontos, és gyakran az ügyféllel kötött szolgáltatási szerződések egyik fő teljesítménymutatója. Egy olyan DC-ben például, ahol a rendelési pontosság 99,0%, 10 millió kiszállítás esetén 100 000 hiba történik évente. Ha egy-egy hiba 1000-2000 forint költségtöbbletet jelent, akkor az 1%-os hibaarány évente önmagában 100-200 millió forintot tesz ki. Ráadásul a sok hiba az ügyfelektől érkező panasz és kártérítési igény mellett felesleges szállítási költséget is jelent, és végeredményben csökkenti az ügyfél-elégedettséget és gátolja a növekedést.

Mivel a DC munkafolyamatában számos helyen keletkezhet hiba, a hibaarány csökkentésének igénye általában a munkafolyamat egészére nézve tesz szükségessé változtatásokat.

A működési költségek csökkentése

A világ vezető vállalatai működési költségeik csökkentését úgy tudják megvalósítani, hogy egyrészt elősegítik az árbevétel növekedését, másrészt a folyamatok újraszervezése és költséghatékony módszerek bevezetése révén javítják az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségét. A legtöbb DC-ben a legmunkaigényesebb feladatok esetében már megtörtént új technológiák bevezetése – ezek után vajon hogyan találnak a vezetők olyan költségcsökkentő megoldásokat, melyek még az ügyfelek által elvárt szolgáltatási színvonal növekedést is biztosítják?

Mi a megfelelő megoldás számunkra?

A DC-technológiában használatos megoldások közül ma a hangvezérlés, a rádiófrekvenciás (RF) terminálokkal végzett vonalkódos azonosítás és a fényre szedés módszer a legkorszerűbb és legelterjedtebb. Mindegyik módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Ráadásul valamennyi felsorolt megoldás jelentősen jobb eredményre vezet, mint a papír alapú nyilvántartás.

vocollect táblázat

A fenti táblázatból kiderül, hogy a hangvezérlés egy rugalmas, nagy precizitást nyújtó és alacsony fenntartási  költségű megoldás. Az RF-alapú leolvasás kisebb kezdeti beruházással jár ugyan, de alacsonyabb a hatékonysága. A fényre szedés hatékonynak bizonyul a termékek helyének megtalálásában, feltéve, hogy a termék és annak helye változatlan, valamint ugyanazon a kiszedési területen egyszerre egy kiszedő dolgozik. Tekintettel arra, hogy a hangvezérlés a raktár egész területén használható, a vállalatok a betanulási idő, integráltság és a fenntartási költségek csökkenéséből adódó rendszerszintű előnyöket egyszerre élvezhetik.

A hangvezérelt munkavégzés DC-ben történő alkalmazásának további előnyei:

  • A dolgozók kezét és tekintetét nem foglalja le. Az áruk kiszedése közben nem kell újra és újra felvenni és letenni az RF terminált vagy a papírt, ezért egyszerre nagyobb mennyiségű árut lehet mozgatni. A munkavégzés így biztonságosabb és hatékonyabb lesz, mert a kezelőnek már nem kell a monitort folyamatosan figyelve keresni az utasítást, ezáltal megszűnik a balesetveszélyes figyelem-megosztás – különösen villástargoncák esetén.
  • Jelentős megtakarítás érhető el a munkafolyamatok esetleges módosításával, melynek következtében több rendelés egyszerre szedhető; egyes munkafolyamatok összefésülhetőek, pl. a ciklikus számolás a kiszedéssel és/ vagy a betárolással vagy a fordított kiszedéssel a raktári folyamatok elvégzéséhez szükséges „sétálási idők” csökkentésének céljából.
  • A betanulási idő a hangvezérelt rendszereknél jóval alacsonyabb. A dolgozó lépésről lépésre szóban elhangzó irányítást kap arról, hogy mit kell tennie, így egy átlagos dolgozó egy-két óra alatt betanítható
  • A dolgozókat úgy lehet irányítani, hogy folyamatosan mozgásban legyenek, s ezzel csökken a felesleges állásidő
  • Az egyes dolgozók teljesítménye figyelemmel kísérhető. Ideális esetben előre meghatározott normákat alkalmazhatunk.

Milyen előnyökkel kecsegtet a hangvezérelt megoldás?

A legtöbb dolgozó számára az a legtermészetesebb interfész, amit nem kell nézni, és nem kell megérinteni. Ezáltal a kezünkkel és tekintetünkkel kizárólag az elvégzendő feladatra tudunk összpontosítani. Egy hangvezérelt raktár ennek a „Hands-Free, Eyes-Free®” jellegnek az előnyeit nyújtja a legtöbb – ha nem az összes – munkafolyamatban.

Általában azoknak a DC-nek jelenti a legnagyobb előnyt, ahol sokféle munkafolyamat zajlik gyors egymásutániságban. Egyes DC-k esetében a hangvezérlés akkor jár jelentős előnyökkel, ha a munkafolyamatok között kicsi az átfedés, vagyis, ha a bevételezés, a betárolás, a kiszedés, az utántöltés és a rakodás a nap különböző időpontjaiban történnek. A logisztikai központban zajló munkafolyamatokat a torlódások csökkentése érdekében egymással össze lehet és kell hangolni. Például az azonos szállítójárművet használó két munkafolyamatot (mondjuk a betárolást és az utántöltést) össze lehet vonni, mely által javítható a munkaeszközök kihasználtsága és növelhető a sofőrök hatékonysága. A betanulási idők csökkenthetők, így a dolgozókat szükség esetén könnyebben lehet egyik feladatkörből a másikba átcsoportosítani, mert csak egyetlen rendszert kell megismerniük.

Egy hangvezérelt DC-ben a munkafolyamatok szabályozottak, az emberek és számítógépek közötti kapcsolattartás optimalizált. A pontosan szabályozott munkafolyamatoknál mindkét irányban különösen magas szintű kommunikációra van szükség a dolgozó és a számítógép között. Ezekben a folyamatokban a számítógép folyamatosan adja az utasításokat, a dolgozó pedig visszajelzi azok elfogadását és végrehajtását. Az ilyen helyzetekben a hang használata a képernyőkhöz, billentyűzetekhez és kézi eszközökhöz képest megdöbbentő mértékben növeli a sebességet és a kényelmet.

A hangvezérelt munkafolyamatok rövid magyarázata

Hangvezérelt a munkafolyamat, ha a dolgozó munkáját, a raktár-irányítási rendszerből (WMS) származó mennyiségeket, tárhelyeket és egyéb információkat hallható utasítások alapján végzi, illetve az elvégzett tevékenységeket bemondással nyugtázza a dolgozó a rendszer felé.

A WMS-ből származó adatok emberi beszéddé alakítva utasításokat képeznek, melyek végigvezetik a dolgozót a rendelés egyes sorain és megadják a cikkek helyét és a rendelt mennyiséget. A dolgozó az áru helyét egy – az áru tárhelyén leolvasható – szám vagy ellenőrző számjegy bemondásával igazolja, valamint megerősíti a kiszedett mennyiséget. A hangvezérelt rendszer és a dolgozó ezt a dialógust addig folytatja, amíg az adott megrendelésen végig nem érnek.

Növeli a precizitást, ha a végzett tevékenységről nem kell elfordítani a tekintetet vagy megszakítani a rakodási mozdulatot, hanem szóban lehet nyugtázni a megtett lépést. Ha pedig a dolgozó a kezét kizárólag a termékek kiszedésére használhatja – ahelyett, hogy valamilyen kézi eszközt is kezelnie kellene -, akkor jelentősen nagyobb hatékonyság érhető el.

Hangvezérlés alkalmazása

Egy hangvezérelt munkafolyamatot megvalósító megoldás több elemből tevődik össze, melyek közül a legfontosabb a folyamat pontos kidolgozásához szükséges szakértelem és tapasztalat. A folyamatok szakértői kidolgozása azért fontos, mert a nem megfelelően szervezett folyamatok esetében a hangvezérlés nem feltétlenül biztosítja az elvárt hatékonyság- és pontosságnövekedést. A hangvezérléses technológia szakértői szintű ismerete és az adott ágazatban szerzett szakértői jártasság együttese szükséges ahhoz, hogy az előnyeit ki lehessen használni.

vocollect_adatfeldolgozás

WMS interfész

Egy hangvezérelt munkafolyamatot megvalósító megoldás első lépése a raktár-irányítási rendszerrel (WMS–sel) való kapcsolatteremtés. A hangvezérelt rendszernek – mely egyaránt magába foglalja a hangvezérelt munkafolyamatot meghatározó szoftvert és hardvert -, először is összeköttetésben kell lennie a WMS-sel, hogy átvegye a munkavégzési utasításokat; beküldje a feladatok elvégzéséről szóló visszajelzéseket. Hogy minimalizáljuk a testreszabások költségeit, a rendszernek képesnek kell lennie különféle interfészekkel történő együttműködésre. A WMS megoldások egy részénél a WMS szolgáltató közvetlen interfészt készít, amely a hangvezérelt rendszert közvetlenül integrálja a WMS -be, más esetekben egy köztes alkalmazás teszi lehetővé a WMS-sel a kétirányú kommunikációt, anélkül, hogy a WMS kódjai megváltoznának.

Hangvezérlési alkalmazások

Minden egyes munkafolyamathoz létre kell hozni egy külön hang-alkalmazást, amely mondatról mondatra vezérli a WMS és a dolgozó közti kapcsolattartást. Jellemző, hogy a DC minden egyes munkafolyamatához (pl. a kiszedéshez, a betároláshoz, az utántöltéshez) külön hang-alkalmazást fejlesztenek ki. A rendszernek lehetővé kell tenni új hangvezérelt munkafolyamatok gyors kifejlesztését, mert így lehet a DC működésében bekövetkező változásokhoz alkalmazkodni.

Hangvezérlő készülék és headset

A dolgozók számára a beszédhangalapú megoldás létfontosságú része a feladathoz tervezett hangkészülék, az ipari fejhallgató, valamint a hozzá tartozó beszédhangszoftver. E kombináció a raktár-irányítási központból érkező útmutatásokat (pl. mely tételeket kell kivételezni a raktárból) beszédhanggá alakítja, amelyet a felhasználó a fejhallgatón keresztül hall. A fejhallgató a felhasználó beszédét felismeri, konvertálja és átadja azt bemenetként a raktár-irányítási rendszernek. A hangkészülék a felhasználó övén kerül rögzítésre, ill. járművekbe is beépíthető. A terminálon futó szoftver feldolgozza a beszédhang-alkalmazásokat, kommunikál a távoli rendszerekkel, a szöveges útmutatásokat beszéddé alakítja, valamint felismeri a felhasználó beszédét.

A hangvezérlő rendszerek felügyelete

A hangvezérlő rendszerek minél jobb menedzselhetősége érdekében egy dashboard-ot (áttekintő információs felületet) hozunk létre, amely lehetővé teszi az irányítást és a monitorozást. Ez a kezelőrendszer végzi az egyes készülékek vezérlését; az új hangalapú alkalmazások letöltését; a teljesítménymutatók megjelenítését; az eszközök helyének követését; az akkumulátorok teljesítményének figyelését és egyéb feladatokat.

Az integráltan működő hangvezérelt rendszerek ergonómiai előnyei növelik a dolgozók elégedettségét és motivációját, ezzel csökkentve a távolmaradást és a fluktuációt.

Integrált hangvezérlési megoldások kifejezetten a disztribúciós központok igényeire alakítva

A disztribúciós központokban olyan átfogó megoldásra van szükség, melyet kifejezetten a DC-t jellemző kihívásokhoz fejlesztettek ki. A valóban teljes körű megoldások a headset-nél kezdődnek – annál a mikrofonnál, melynek feladata, hogy a felhasználó hangját “meghallja” és kiszűrje a környezeti zajokat. Ennek a mikrofonnak el kell viselni a kedvezőtlen munkakörülményeket, beleértve a szélsőséges hőmérsékletet és/vagy páralecsapódást is, mert ilyen számos raktárban előfordulhat. A dolgozók biztonsága érdekében külön erre a célra olyan vezeték és csatlakozó kerül kialakításra, amely a kábel beakadásakor biztonságosan (sérülés nélkül) kicsúszik a hangvezérlő készülékből. Sőt, a Bluetooth alapú fejhallgató szettek megjelenésével az eszközök hosszabb élettartamát és még gazdaságosabb alkalmazását szolgálják.

Minden hangvezérléshez használt terminál – mint pl. a kifejezetten DC felhasználásra készített apró hordozható számítógép, a Vocollect Talkman® is – ellenáll a szélsőséges hőmérsékletnek, és kibírja a DCben végzett munka esetén előforduló ütődéseket és leejtést. Ezeket a készülékeket olyannyira ergonomikusra tervezik, hogy ne kelljen a billentyűzetet használni a raktári operatív munkában. A kifejezetten erre a célra gyártott készülékeken rendszerint nincs is képernyő, mely úgyis gyakorta a rossz hatásfok vagy a meghibásodások okozója. A készülékek akkumulátorai általában több mint egy teljes műszakra  biztosítják a működést (8-12 óra). Jellemző még, hogy számos nyelvet, sőt felismeréskor dialektust és akcentust is tudnak kezelni.

Összefoglalás

A hangvezérelt DC a működési költségek kézben tartásával és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének javításával teszi lehetővé a vállalat növekedését. A hangvezérelt munkafolyamatoknál a vezérlés nem foglalja le a kezet és a szemünket, ezért lehetővé teszi, hogy a dolgozók a legtermészetesebb és leghatékonyabb módon végezzék feladatukat.

A Vocollect a Honeywell csoporthoz tartozik és világszerte vezető szerepet tölt be a raktári és DC környezetben végzett munka hangvezérelt megoldásainak kifejlesztése és forgalmazása terén. A beszédfelismerő program és az akár akcentussal kiejtett szavak igen pontos felismerése a hangvezérlésen keresztül segít az ügyfeleknek üzleti hatékonyságuk növelésében. A világon jelenleg naponta több mint 1 millió dolgozó használja a Vocollect összetett hangvezérlő rendszerét.

A Honeywell Vocollect VoiceWorld Suite az összes nagyobb WMS  rendszerrel kompatibilis és 6 féle módon támogatja a rendszerekhez való illesztést.

Ajánlatkérés