Szerviz vállalási szabályzat

IBCS Hungary Szerviz Vállalási Szabályzat

1.Általános adatok

Vállalkozó neve, telephelye: IBCS Hungary Kft., 1043 Budapest, Aradi u. 16.

Központi telefonszáma: (06-1) 451-60-70

Nyitvatartási idő: munkanapokon 9-17 óráig

2.Vállalási feltételek

2.1Felelősségvállalás

Vállalkozó felelősséget vállal a javításra átvett eszközök és tartozékaik állagának megóvására és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az eszközt a vállalt határidőn belül megjavítsa.  A felelősségvállalás időtartama a cég dolgozója által a szervizrendelésen való átvételtől kezdve a szervizkiadási bizonylaton történő kiadásig terjed.

A javítást kérő Ügyfél (Megrendelő) szavatolja, hogy az IBCS Hungary Kft. részére csak jogszerűen kezelt adatokat ad át.

A Vállalkozó felelőssége nem terjed ki a javításra átadott eszközökön található: felhasználói állományok, felhasználói szoftverek és egyéb beállítások megőrzésére, valamint az akkumulátorok feltöltött állapotának megtartására, vagy azok feltöltésére.

Amennyiben a javításra átadott eszközöknek nem mechanikai hibája van, akkor az eszközök minden esetben – jegyzőkönyv felvétele mellett – szoftveresen törlésre kerülnek. A Vállalkozó felelőssége nem terjed ki a szoftveres törlésből adódó esetleges károkért, Ügyfélkövetelésekért.

A javítást kérő Ügyfél felelőssége: a javításra átadott eszköz szervizbe küldése előtt az eszközön lévő állományok és szoftverek mentéséről gondoskodni, továbbá az eszköz szervizbe küldés előtt az eszközön lévő adatok és szoftverek törléséről gondoskodni!

A javításra átadott eszközön, csak olyan felhasználói állományok lehetnek, amelyek törléséhez a javítást kérő az eszköz átadásával hozzájárul és azok törléséhez a javítást kérő Ügyfél hozzájárulhat.

2.2 Az eszközök átvételének feltételei

A vállalási szabályzatban rögzített feltételekkel csak az IBCS által forgalmazott és értékesített eszközöket vesszük át javításra.

Amennyiben a javítást kérő cégnek a vállalkozóval szemben lejárt tartozása van, a javított eszköz kiadására a tartozás rendezését követően kerülhet sor.

Jótállási (garanciális) igény esetén az IBCS által kiállított ép jótállási (garancia) jegy megléte és bemutatása, vagy a vásárlás számlamásolattal történő hiteles igazolása szükséges.

A garancia és a szerződéses javítás érvényesítésének további feltétele az eszközön található azonosító és sorozatszám sérülésmentes, olvasható állapota, megléte.

Karbantartási vagy egyéb IBCS szerződés hatálya alá tartozó javítások igényléséhez a szóban forgó szerződést igazoló regisztrációs lap bemutatása szükséges.

3. A javítás menete

Az IBCS telephelyére javításra beszállított és a fenti átvételi feltételeknek megfelelő eszközöket a szervizben kérjük leadni. Az átvételről bizonylatot állítunk ki. A javítás megkezdésekor munkalap készül, amely végigkíséri az eszközt, egészen a felhasználó részére történő visszaadásáig.

Az IBCS központi szervizében javított „A” kategóriájú eszközök javítási ideje Zebra nyomtatók esetén 5 munkanap, egyéb Zebra (Motorola – Symbol) eszközökre pedig 10 munkanap. A „B” kategóriájú eszközök javítása – melyek a legtöbb esetben alkatrészbeszerzést tesznek szükségessége – az alkatrész beszerzés átfutási idejével hosszabbodik. Külföldi javítás esetén a javítás átlagos ideje 20 munkanap.

3.1.Külföldi javítás

Külföldi javítás válhat szükségessé:

  • egyes garanciális meghibásodások
  • a 2004. január 1-je után forgalomba került Symbol – Motorola és Zebra mobil eszközök
  • a csak külföldi szakszervizben végezhető javítások
  • az itthon gazdaságtalanul elvégezhető javítások, valamint
  • tartósan hiányzó alkatrész esetén

Külföldi javítás esetén, a javításra kiküldött eszközön lévő szoftvereket és állományokat a gyártói szerviz is törli.

3.2. Árajánlat és bevizsgálási díj

Az ügyfél részére a javítás megkezdése előtt minden esetben javítási árajánlatot adunk.

Amennyiben a javítási ajánlat alapján a javítást nem kéri az ügyfél, úgy minden esetben bevizsgálási díjat számítunk fel eszközönként. A bevizsgálási díj a ráfordított idő arányában, a hiba jellegétől és a feladat bonyolultságától függően nettó 4.200 Ft+ÁFA-tól (negyedóra) 8.400 Ft+ÁFA-ig (félóra) terjed, melynek összegét az ajánlatban mindig feltüntetjük.

A javítási árajánlat elfogadása esetén a bevizsgálási díjat nem számítjuk fel!

3.3. Javítás

A javítás befejezéséről telefonon és/vagy e-mail-ben értesítjük az ügyfeleket. Az IBCS telephelyén történő javítások rezsióradíja 16.800Ft+ÁFA /óra.

3.4. Eszközök kiadása

Az elkészült eszközöket az ügyfél megbízását hitelesen igazoló személy veheti át a szervizkiadási bizonylaton. A munkalap alapján számla készül, amit a helyszínen készpénzzel vagy amennyiben ez engedélyezett, átutalással kell kiegyenlíteni.

A számla melléklete a munkalap másolata és az átvételt igazoló szervizkiadási bizonylat.

Az általános javítási feltételekbe nem illeszkedő igényeket – pl. máshol vásárolt berendezések javítása, átalánydíj fejében végzett javítások – egyedileg bíráljuk el és külön megállapodás keretében javítjuk.

Abban az esetben, ha a javított eszközt az elkészült javításról küldött értesítéstől számított 10 munkanapon belül nem veszik át, azt a felhasználó költségére visszaküldjük.

4. További Általános feltételek

4.1. Szállítás

Az eszközök szervizbe, és szervizből történő szállításáról – külön megállapodás hiányában – a javítást kérő gondoskodik.

4.2. Kiszállás

Külön kérésre az ügyfelek telephelyén is végzünk javítást. Budapest területén a kiszállási díj 10.000 Ft+ÁFA, Budapest területén kívül pedig 200Ft/km+ÁFA – de legalább 8.000Ft+ÁFA – mégpedig az IBCS telephelyétől az ügyfél telephelyéig és visszaúttal számolva. A helyszíni munkavégzés díja 25.200Ft+ÁFA/ megkezdett óra.

4.3. Fizetési feltételek

A számla mellékleteként átadott munkalap képezi az elszámolás alapját és a számlakiállítás is ez alapján történik.

Külön megállapodás hiányában, a javítással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítése a javítás megkezdésének pillanatától esedékesek.

4.4 Visszavétel

A Vállalkozó által korábban értékesített és az ügyfél számára feleslegessé vált eszközöket és azok tartozékait telephelyünkre beszállítva – a hatályos jogszabályok szerinti kereskedői minőségben és formában – szervizünk díjmentesen átveszi, és mint veszélyes hulladékot kezeli.

Mielőtt a feleslegessé vált eszközeitől megválik, kérjük, hogy gondoskodjon arról, hogy a leadásra szánt eszközeiről és azok adathordozóiról: a fontos állományokat, így a személyes adatokat is tartalmazó állományokat visszaállíthatatlanul törölje le!

5. Jótállás

Az IBCS Hungary Kft. szervizében végzett javításokra 90 napos, a nettó 20.000 Ft-ot meghaladó értékű beépített fődarabra (alaplap, lézeregység, tápegység) pedig 6 hónap jótállást vállalunk.

https://ibcs.hu/wp-content/uploads/2021/05/jotallasi-idok-zebra-eszkozok-2021-aprilis.pdf

Címke és kártyanyomtatók hőfejeinek jótállási feltételei:

  • a fejek nyomtató felületén mechanikai sérülés nem lehet. A jótállás a fej úgynevezett belső „pixel-hibáira” vonatkozik, ami a gyakorlatban a nyomtatási képen hiányként (csíkok formájában) látható. A garanciális csere iránti igényt a Zebra, a nyomtatófej bevizsgálását követően bírálja el
  • a Zebra nyomtatók üzemeltetése a gyári adatok alapján, az adott nyomtatóra vonatkozó hőmérsékleti feltételek betartásával történik.

A Zebra külföldi központi szervizében történő javítások esetében a szavatossági idő 30 nap, a központi szervizből történő visszaküldés napjától számítva.

6. Adatvédelem

Az IBCS Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatóját megtalálja weboldalunkon                                                                                                  ( https://ibcs.hu/adatvedelem/ ), ahol részletesen tájékozódhat adatkezelési irányelveinkről, a kapcsolódó fogalmakról és jogszabályokról, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogairól.

A javítással kapcsolatos esetleges panaszával kérjük, forduljon a szerviz vezetőjéhez:

Herter András (06-1) 451-20-83 számon vagy herter.andras@ibcs.hu címen,

vagy pedig az ügyfélszolgálati vezetőhöz:

Vajner Tibor (06-1) 451-60-77 számon vagy  vajner.tibor@ibcs.hu  címen.

 

Budapest, 2022. augusztus 8.

Melis Zoltán

Ügyvezető  s. k.

Ajánlatkérés

Frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. Oldalunk sütiket használ. Részletek...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close