Szerviz vállalási szabályzat

IBCS Hungary Szerviz Vállalási Szabályzat

 1.  Általános adatok 

Vállalkozó neve, telephelye: IBCS Hungary Kft., 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 45-49.
Központi telefonszáma: (06-1) 451-60-70
Nyitva tartási idő: munkanapokon 9-17 óráig

2. Vállalási feltételek

2.1. Felelősségvállalás

Vállalkozó felelősséget vállal a javításra átvett eszközök és tartozékaik állagának megóvására és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az eszközt a vállalt határidőn belül megjavítsa.  A felelősségvállalás időtartama a cég dolgozója által a szervizrendelésen való átvételtől kezdve a szervizkiadási bizonylaton történő kiadásig terjed.

A felelősség nem terjed ki az eszközön található felhasználói szoftver megőrzésére valamint az akkumulátorok feltöltött állapotának megtartására vagy azok feltöltésére.

2.2. Az eszközök átvételének feltételei

  • A vállalási szabályzatban rögzített feltételekkel csak az IBCS által forgalmazott és értékesített eszközöket vesszük át javításra.
  • Amennyiben a javítást kérő cégnek a vállalkozóval szemben lejárt tartozása van, a javított eszköz kiadására a tartozás rendezését követően kerülhet sor.
  • Jótállási (garanciális) igény esetén az IBCS által kiállított ép jótállási (garancia) jegy megléte és bemutatása, vagy a vásárlás számlamásolattal történő hiteles igazolása szükséges.
  • A garancia és a szerződéses javítás érvényesítésének további feltétele az eszközön található azonosító és sorozatszám sérülésmentes, olvasható állapota, megléte.
  • Karbantartási vagy egyéb IBCS szerződés hatálya alá tartozó javítások igényléséhez a szóban forgó szerződést igazoló regisztrációs lap bemutatása szükséges.

3. A javítás menete

Az IBCS telephelyére javításra beszállított és a fenti átvételi feltételeknek megfelelő eszközöket a szervizben kérjük leadni. Az átvételről bizonylatot állítunk ki. A javítás megkezdésekor munkalap készül, amely végigkíséri az eszközt, egészen a felhasználó részére történő visszaadásáig.

Az IBCS központi szervizében javított „A” kategóriájú eszközök javítási ideje Zebra nyomtatók esetén 5 munkanap, egyéb Zebra (Motorola – Symbol) eszközökre pedig 10 munkanap. A „B” kategóriájú eszközök javítása – melyek a legtöbb esetben alkatrészbeszerzést tesznek szükségessége – az alkatrész beszerzés átfutási idejével hosszabbodik. Külföldi javítás esetén a javítás átlagos ideje 20 munkanap.

3.1. Külföldi javítás

Külföldi javítás válhat szükségessé

  •  egyes garanciális meghibásodások
  •  a 2004. január 1-je után forgalomba került Symbol – Motorola és Zebra mobil eszközök
  •  a csak külföldi szakszervizben végezhető javítások
  •  az itthon gazdaságtalanul elvégezhető javítások, valamint
  •  tartósan hiányzó alkatrész esetén

3.2. Árajánlat és bevizsgálási díj

Az ügyfél részére a javítás megkezdése előtt javítási árajánlatot adunk, amennyiben a várható javítási költség meghaladja a nettó 15.000 + ÁFA Forintot.

Amennyiben a javítási ajánlat alapján a javítást nem kéri az ügyfél, úgy minden esetben bevizsgálási díjat számítunk fel eszközönként. A bevizsgálási díj a ráfordított idő arányában, a hiba jellegétől és a feladat bonyolultságától függően nettó 3.200 Ft + ÁFA-tól 6.400 Ft + ÁFA-ig terjed, melynek összegét az ajánlatban mindig föltüntetjük.

A javítási árajánlat elfogadása esetén a bevizsgálási díjat nem számítjuk fel.

3.3. Javítás

Amennyiben a javítási ajánlatra 10 munkanapon belül nem érkezik válasz, az árkalkulációt elfogadottnak tekintjük, és a javítást elvégezzük. A javítás befejezéséről telefonon és/vagy e-mail-ben értesítjük az ügyfeleket.

A javítások státuszáról ügyfeleink a honlapunkon is közvetlenül információhoz juthatnak:

http://www.bcs.hu/hu/ugyfeloldal/javitasok_statusza/

3.4. Eszközök kiadása

Az elkészült eszközöket az ügyfél megbízását hitelesen igazoló személy veheti át a szervizkiadási bizonylaton. A munkalap alapján számla készül, amit a helyszínen készpénzzel vagy amennyiben ezt engedélyezett, átutalással kell kiegyenlíteni.

A számla melléklete a munkalap másolata és az átvételt igazoló szervizkiadási bizonylat.

Az általános javítási feltételekbe nem illeszkedő igényeket – pl. máshol vásárolt berendezések javítása, átalánydíj fejében végzett javítások – egyedileg bíráljuk el és külön megállapodás keretében javítjuk.

Abban az esetben, ha a javított eszközt az elkészült javításról küldött értesítéstől számított 10 munkanapon belül nem veszik át, azt a felhasználó költségére visszaküldjük.

4. További Általános feltételek

4.1. Szállítás

Az eszközök szervizbe és szervizből történő szállításáról – külön megállapodás hiányában – a javítást kérő gondoskodik.

4.2. Kiszállás

Külön kérésre az ügyfelek telephelyén is végzünk javítást. Budapest területén a kiszállási díj 7.000 Ft+ÁFA, Budapest területén kívül pedig 140 Ft/km+ÁFA – de legalább 7.000 Ft+ÁFA – mégpedig az IBCS telephelyétől az ügyfél telephelyéig és visszaúttal számolva.

4.3. Fizetési feltételek

A számla mellékleteként átadott munkalap képezi az elszámolás alapját és a számlakiállítás is ez alapján történik.

Ez többek között tartalmazza az eszköz javítására fordított munkaórákat és azok díját, a beépítésre került alkatrészek árát. Amennyiben a javítás külföldön történt, a külföldi javítás munkadíját, alkatrész árát. Külön megállapodás hiányában, a javítással kapcsolatban felmerülő költségek megtérítése a javítás megkezdésének pillanatától esedékesek.

4.4. Visszavétel

A Vállalkozó által korábban értékesített és az ügyfél számára feleslegessé vált eszközöket és azok tartozékait telephelyünkre beszállítva – a hatályos jogszabályok szerinti kereskedői minőségben és formában – szervizünk díjmentesen átveszi, és mint veszélyes hulladékot kezeli.

5. Jótállás

A szervizben végzett javításokra 90 napos, a nettó 20.000 Ft-ot meghaladó értékű beépített fődarabra (alaplap, lézeregység, tápegység) pedig 6 hónap jótállást vállalunk. A nyomtatófejek jótállási ideje általában 6 hónap, ez alól kivételt képeznek a Zebra kártyanyomtató fejek melyekre 12 hónap, illetve a Zebra ZXP8 nyomtatófejekre 18 hónap élettartam garancia vonatkozik.

Akkumulátorokra a garancia 90 nap, ez alól kivételt képeznek a gyári számmal ellátottak, ezek a gyártótól függően 6 hónaptól 18 hónapig terjedő időtartamú garanciával kerülnek forgalomba.

A javítással kapcsolatos esetleges panaszával kérjük, forduljon a szerviz vezetőjéhez:
Konrád Péter (06-1) 451-20-83 és konrad.peter@ibcs.hu

vagy pedig az ügyfélszolgálati vezetőhöz:
Vajner Tibor (06-1) 451-60-77 számon és vajner.tibor@ibcs.hu címen.

Budapest, 2015. július 15.

Melis Zoltán

Ügyvezető igazgató s. k.

Ajánlatkérés